วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 25-11-63 คุณกนกนาถ พิพัฒนมงคล ได้จัดส่ง”นะโม ละอองนาโน” ไปฝากคุณแม่ชีเพื่อน้อมถวาย”นะโม ละอองนาโน” แด่ พระครูสมุห์พงษ์ศักดิ์ รตณญาโญ วัดยอดแก้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของท่าน ขออนุโมทนาบุญมา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ สาธุค่ะ


#จีวรสะอาดปราศจากกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อ
#ถวายสุขอนามัยถวายนะโม
#สังฆทานยุคnewnormal
#นะโมละอองนาโนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น