วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณภัสสราภาด้วยนะคะ ที่ไดสั่ง”นะโม ละอองนาโน” ไปจัดเป็นชุดสังฆทานถวายพระเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญมาณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ สาธุค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น